Milieu

Als lid van de CRH-groep is VVM bij al haar activiteiten gebonden aan de strengste normen op het vlak van milieubeheer.
 
Het milieubeleid van CRH zoals dit in alle ondernemingen van de groep geïmplementeerd wordt, schrijft voor: 
  • dat minstens voldaan moet worden aan alle toepasselijke milieuwetgeving en dat onze milieuzorg voortdurend verbeterd moet worden om te kunnen uitgroeien tot een referentie voor de sector;
  • dat erop toegezien moet worden dat onze werknemers en contractanten hun ecologische verantwoordelijkheden ter harte nemen en dat klanten ondersteund worden in de inspanningen die zij leveren;
  • dat uitdagingen op het vlak van klimaatverandering proactief worden aangepakt en kansen ter zake gegrepen moeten worden; 
  • dat we ons gebruik van energie en hulpbronnen moeten optimaliseren;
  • dat milieubewuste aankopen, product- en procesinnovatie en nieuwe bedrijfsopportuniteiten gestimuleerd moeten worden;
  • dat we ons als goede buren dienen te gedragen in elke gemeenschap waarin we actief zijn.
CRH is vastbesloten om te investeren in een brede waaier aan milieuverbeteringen doorheen al haar activiteiten en in alle landen waar de groep actief is. Moderniseringen van sites omvatten doorgaans ook een optimalisatie van het procesrendement evenals meer recyclage, afvalvermindering, energie-efficiëntie en emissiereductie. Dit aanhoudende investeringsprogramma brengt ons dan ook steeds dichter bij de beste praktijken van onze sector in al deze domeinen. 
 
Omwille van de diversiteit van onze activiteiten worden de meeste milieudoelstellingen op het niveau van de operationele onderneming bepaald. Het doel is om onze milieuprestatie continu te optimaliseren.
 

Duurzaamheid stimuleert VVM tot productontwikkeling en innovatie.
Om haar lange termijn duurzaamheidsambities kracht bij te zetten, is VVM binnen CRH lid van het Sustainable Concrete Centre (SCC). Het SCC is vraagbaak en expertise-organisatie op het gebied van duurzaamheid en begeleidt en adviseert bij het ontwikkelen van duurzame betongerelateerde producten en concepten.