Duurzaamheid

Als vooraanstaande organisatie in de cementsector neemt VVM haar verantwoordelijkheid voor mens en milieu. Duurzaamheid stimuleert VVM tot productontwikkeling en innovatie. Moderniseringen omvatten de optimalisatie van het procesrendement evenals meer recyclage, afvalvermindering, energie-efficiëntie en emissiereductie.

Wat voor impact hebben onze activiteiten en werkprocessen op mens en milieu? We denken erover na, maar met name handelen we ernaar. Om onze ecologische footprint zo laag mogelijk te houden. Het zal niet als een verrassing klinken dat we veel aandacht besteden aan het beheersen en verbeteren van onze prestaties op milieugebied.

VVM streeft ernaar om zo verantwoord mogelijk te handelen. Daarom is duurzaamheid bij ons geen loos begrip. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om duurzame oplossingen te bieden en ook onze klanten te ondersteunen bij het bereiken van hun duurzame doelstellingen.

De aanhoudende investeringsprogramma op het vlak van duurzaamheid draagt bij aan het optimale presteren en de toekomstbestendigheid van onze organisatie.


Veiligheid op de eerste plaats.

We kunnen geen kwaliteit leveren zonder dat we aandacht schenken aan de veiligheid. Bij ons liggen die twee heel dicht bij elkaar. We hechten binnen ons bedrijf heel veel waarde aan de veiligheid. Onze medewerkers zijn het kapitaal van VVM en daar zijn we zuinig op. We kijken overigens niet alleen naar onze medewerkers. Wij zien de veiligheid van álle mensen die werkzaamheden uitvoeren onder onze verantwoordelijkheid als prioriteit.

We weten ons ten aanzien van het veiligheidsaspect overigens gesterkt door CRH, onze moedermaatschappij. Wereldwijd actief. Toonaangevend in bouwmaterialen. En een groot voorvechter van een veilige werkomgeving en maatschappelijk verantwoord ondernemen in het algemeen. Met als belangrijkste doelstelling: nul arbeidsongevallen per jaar. We geven veiligheidstrainingen aan onze medewerkers. We vragen ze naar elkaar om te kijken. We investeren continu in onze veiligheidscultuur.