Partners

Cementbouw

Cementbouw is intermediair tussen producenten en gebruikers van grondstoffen voor de bouw en neemt in Nederland al vele jaren een vooraanstaande positie in. Haar activiteiten omvatten handel, productie, transport en distributie van poedervormige producten als cement, kalk, vliegassen, vulstoffen en andere bindmiddelen. Verspreid over Nederland heeft Cementbouw de beschikking over diverse siloparken voor op- en overslag van haar producten.

Meer informatie vindt u op www.cementbouw.nl

 

Vulmaas nv
De specifieke eisen die bij asfaltproductie aan vulstoffen worden gesteld, vragen om uitgebreide kennis en verwerkingsadvies. Op dit terrein is Vulmaas een betrouwbare partner.
Door continue kwaliteitscontrole garandeert Vulmaas haar klanten een gelijkblijvende hoge kwaliteit van haar vulstoffen. Resultaten van materiaalcontroles worden direct ingezet voor de verdere ontwikkeling van technologieën en de optimalisatie van de recepturen van de klanten.
Er wordt gewerkt met zowel primaire als secundaire grondstoffen. Het op een verantwoorde manier hergebruiken van reststoffen draagt bij aan een duurzame samenleving.

 

Euroment bv

Euroment bv levert hoogwaardige betonvulstoffen, zoals steenkoolvliegas uit kolencentrales in Duitsland en Nederland en hoogwaardige kalksteenmeel. Transport en silologistiek, technische adviezen en bewakingscontroles in eigen grondstoflaboratoriums vormen de pijlers van haar marketingconcept.
Voor het wereldwijd unieke concept van attestbeton in Nederland is Euroment houder van een groot aantal attesten.
De specifieke eisen, die bij zelfverdichtend beton aan vulstoffen worden gesteld, vragen om uitgebreide kennis en verwerkingsadvies. Ook op dit terrein is Euroment een betrouwbare partner.
Meer informatie vindt u op www.euroment.com

 

Cemtac

Cemtac levert diverse typen hoogwaardig cement voor met name de prefab-betonindustrie. Tevens is zij leverancier van zakcement voor de bouwmaterialenhandel. Daarnaast biedt zij ook kunststof- en staalvezels voor toepassingen in cementdekvloeren en monoliet afgewerkte betonvloeren aan.