Partners

Cementbouw

Cementbouw is intermediair tussen producenten en gebruikers van grondstoffen voor de bouw en neemt in Nederland al vele jaren een vooraanstaande positie in. Haar activiteiten omvatten handel, productie, transport en distributie van poedervormige producten als cement, kalk, vliegassen, vulstoffen en andere bindmiddelen. Verspreid over Nederland heeft Cementbouw de beschikking over diverse siloparken voor op- en overslag van haar producten.

Meer informatie vindt u op www.cementbouw.nl

 

Euroment bv

Euroment bv levert hoogwaardige betonvulstoffen, zoals steenkoolvliegas uit kolencentrales in Duitsland en Nederland en hoogwaardige kalksteenmeel. Transport en silologistiek, technische adviezen en bewakingscontroles in eigen grondstoflaboratoriums vormen de pijlers van haar marketingconcept.
Voor het wereldwijd unieke concept van attestbeton in Nederland is Euroment houder van een groot aantal attesten.
De specifieke eisen, die bij zelfverdichtend beton aan vulstoffen worden gesteld, vragen om uitgebreide kennis en verwerkingsadvies. Ook op dit terrein is Euroment een betrouwbare partner.
Meer informatie vindt u op www.euroment.com